Poetry with a bite

The Poets’ Republic – in print, online, on stage and off-message – is a poetry magazine with a difference.
     The late, great poet Adrian Mitchell once said: “Most people ignore most poetry because most poetry ignores most people.”
     Our guiding principle is that we strive to publish poetry that is hard to ignore. We favour poetry that is irreverent, provocative and alive to great public debates of the times; poetry that shuns the insular or obscure.
     We always charge as little as necessary to cover the magazine’s costs, and to ensure it reaches as wide an audience as possible.
     Please do watch out for our events (Facebook and Twitter are  best for this); come along to holler, jeer, cheer or join in. We believe in taking poetry on to the streets, to pubs, cafes, festivals, football stadiums… wherever there is a platform to extend The Poets’ Republic.

‘S e foram is iris ùr-nodha bàrdachd, ga chruthachadh ann an àite iomallach is àraid air taobh ear-thuath na h-Alba, a th’ ann am Poblachd nam Bàrd – an clò, air loidhne, air an àrd-ùrlar is far-theachdaireachd.

Thuirt, aon uair, an sàr-bhàrd Adrian Mitchell, nach maireann: “leigidh a’ mhòr-cuid bàrdachd seachad mar a leigeas bàrdachd a’ mhòr-chuid fhèin seachad.” ‘S e am prìomh-rùn againne bàrdachd fhoillseachadh nach gabh a leigeil seachad, idir.

‘S fheàrr linn bàrdachd a tha neo-dhleasnach, buaireasach, is beòthail a thaobh dheasbadan mòra – leithid bhancaichean-bhìdh, cogaidh, no neo-eisimeilachd – is nach eil idir cuingichte no cumhang.

Tha an tàille againn cho beag ‘s a ghabhas gus cosgaisean na h-irise a dhìon is gus a toirt do luchd-leughaidh fad’ is farsaing.

Nach cùm sibh cluais ri claistneachd airson nan tachartasan againn (tha Facebook nas fheàrr son seo); thigibh ann gus gairm-aighir, fochaideadh, no furan a dhèanamh fhad ‘s a tha sibh nar cuideachd. Tha sinn gu mòr airson bàrdachd a chur mo choinneamh an t-sluaigh, ann an taighean-seinnse, cafaidhean, fèisean, lainn-chluiche… àite sam bith far a bheil àrd-ùrlar is cothrom Poblachd nam Bàrd a leudachadh.

Issue2.jpg